Compliment of klacht? – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Middenmeer – Middenmeer
Oester 31 1775 JH Middenmeer Tel:0227-501456 0227-502959
Header afbeelding

Compliment of klacht?

COMPLIMENT OF KLACHT?

(Lees ook ons meest recente nieuwsbericht over Feedbackmogelijkheden)

Heeft u een compliment of klacht?

Een goed contact met uw huisarts is heel belangrijk. Ziek zijn is al vervelend genoeg. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts of over het contact met de assistente of praktijkverpleegkundige, maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden.

Ontevredenheid, over welk punt binnen de praktijk dan ook, nemen wij serieus. Alle tips en aanmerkingen die wij krijgen nemen we mee in het werkoverleg en waar mogelijk zullen wij de dienstverlening afstemmen op de wensen die er leven.

Het is wellicht goed om te weten dat wij als praktijk ons best doen om de kwaliteit van de zorg hoog te houden. Hiertoe zijn wij in sinds 2015 officieel gecertificeerd. Jaarlijks wordt onze kwaliteit getoetst door een onafhankelijke organisatie.

Tip: klachten persoonlijk bespreken

Bij klachten stellen wij het zeer op prijs als u deze met ons bespreekt. Vaak kan in een persoonlijk gesprek direct gehoor worden gegeven aan iets wat mis is gegaan en uitleg worden gegeven over de gang van zaken. Het blijkt dat voor zowel patiënten als de zorgverlener het een beter gevoel geeft en een voor beiden prettigere afhandeling als klachten niet te lang blijven liggen voordat ze worden besproken. Een persoonlijk gesprek biedt de ruimte om elkaars zienswijze toe te lichten, en vrijwel altijd is het mogelijk om ergernis om te zetten in iets positiefs, bijvoorbeeld in de vorm van een afspraak om ergens rekening mee te houden of een werkwijze of zienswijze aan te passen.

Een compliment of klacht kunt u aan ons doorgeven via een e-consult, of via de telefoon.

Mocht u gebruik willen maken van een onafhankelijke klachtafhandeling, dan is het goed om te weten dat wij zijn aangesloten bij HKNlees hier meer over de mogelijkheden die u heeft op dit gebied. Dit behelst o.a. een onafhankelijke klachtenfunctionaris, en als partijen er echt niet samen uitkomen, een geschillencommissie (via DOKh).