Praktijknieuws – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Middenmeer – Middenmeer
Oester 31 1775 JH Middenmeer Tel:0227-501456 0227-502959
Header afbeelding

Praktijknieuws

Update coronavaccinaties via huisarts:

07-12-2021

NB: wij hebben geen actieve rol meer in de coronavaccinatiecampagne. Dit verloopt geheel via de GGD. Een uitzondering hierop vormden de zorgboerderijen en enkele niet-mobiele thuiswonende 80+ers voor hun 3e prik. Voor toekomstige prikken weten wij nog niet hoe het gaat lopen.


Opleidingspraktijk

Petra Peek en Walter Bouwmans zijn trots op het feit dat wij een opleidingspraktijk zijn waar nieuw personeel voor de zorg wordt opgeleid. Zoals u wellicht weet zijn er personeelstekorten in de zorg. Gelukkig hebben wij in Middenmeer altijd nog goed personeel kunnen vinden, maar dit hebben wij ook te danken aan het feit dat praktijken hen hebben willen opleiden.

Wij hebben momenteel Ingrid Kramer als stagiaire doktersassistente. Esmiralda Beijer, die al apothekersassistente is, is nu ook in opleiding is tot doktersassistente.

Esmiralda Beijer

Per september ’21 is Iris Brinkman bij ons gestart met haar opleiding tot verpleegkundig specialist. Dit is een twee jaar durend traject waarbij zij drie dagen in de week stage loopt bij ons. Sommigen van u kennen haar als invalster voor praktijkverpleegkundige Marloes.

Als verpleegkundig specialist is Iris aan het eind van deze twee jaar bevoegd om zelfstandig spreekuur te doen voor bepaalde soorten klachten. Het is in de praktijk belangrijk dat zij met verscheidene ziektebeelden ervaring opdoet, dus u komt haar vast een keer tegen. Tijdens haar opleiding werkt zij volledig onder supervisie van één van de huisartsen; de supervisie vindt plaats ofwel tijdens het consult, ofwel naderhand.

Iris Brinkman

Van half november t/m half december ’21 hebben wij ook een coassistent (geneeskundestudent die bijna basisarts is), die ook onder supervisie van de huisarts spreekuur mag doen.

Tot slot willen wij in 2022 ook huisartsen gaan opleiden. Dat zijn basisartsen die bezig zijn met de 3-jarige opleiding tot huisarts. Hierover later meer.

 


Associatie Petra Peek en Walter Bouwmans // personele bezetting // blik op de toekomst

Vanaf 1 juli 2021 is mw. Petra Peek medepraktijkhouder geworden van onze praktijk. Dat betekent dat zij zich nu officieel voor de lange termijn gevestigd heeft en samen met Walter Bouwmans verantwoordelijk is voor de geleverde zorg. Petra en Walter zijn zeer verheugd over hun samenwerking. De toekomst van de huisartsenzorg en de apotheekzorg dichtbij de mensen in Middenmeer kan hierdoor met continuïteit en persoonlijke aandacht worden voortgezet. Tegenover de associatie met Petra Peek staat het vertrek van mw. Dominique Bouwmans, jarenlang een dragende kracht, die haar managementtaken nu aan Petra overdraagt en zich volledig op haar andere carrière gaat toeleggen. Wij zijn haar enorm dankbaar voor haar werk achter de schermen, de stabiliteit die er mede dankzij haar was in de jaren tijdens en na het vertrek van Ralph Koeleman als huisarts in Middenmeer, en nu in de samenwerking met Petra.

Wij werken nog steeds conform de landelijke richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap en volgen ook de adviezen van de Landelijke Huisartsenvereniging wat betreft de organisatie van de zorg. Daarin is het toekomstbeeld verwerkt dat iedere patiënt in principe één vaste dokter heeft, maar dat deze ook een tweede dokter persoonlijk leert kennen. Kent u één van ons nog niet en heeft u die behoefte wel, dan nodigen wij u van harte uit voor een kennismakingsgesprek.

Ook dokter Wendeline Alderlieste is nog steeds twee dagen in de week voor ons werkzaam, en tot medio september hebben wij ook dokter Esther van Vlaanderen nog bij ons werken.

Vanaf september 2021 krijgen wij Iris Brinkman (voormalig invalster als praktijkondersteuner) in de praktijk als verpleegkundig specialist in opleiding.

Wij hebben daarnaast recent afscheid genomen van praktijkondersteuners Wendy Brems (GGZ) en Jessica Keizer (Jeugd), die wij zeer erkentelijk zijn voor hun goede zorgen. Elise Lieshout was de nieuwe POH Jeugd maar zij gaat ons na 7 juli helaas weer verlaten; wij weten nog niet wie haar gaat opvolgen. Jèsica Harkes is onze nieuwe praktijkondersteuner GGZ en intussen al volop aan het werk.

Van het vaste team kent u allen wellicht Jolien, José, Christa, Laura (inmiddels ook spreekuurondersteuner, en in verwachting!), Paulien en Esmiralda, waarbij de laatstgenoemde aankomende herfst ook in vaste dienst komt en naast haar werk als apothekersassistente ook de opleiding tot doktersassistente gaat volgen, en Marloes Kok, onze praktijkverpleegkundige, die een aanvullende opleiding ouderenzorg gaat volgen dit najaar.

Zoals u ziet, een heel team van kundige medewerkers die elke dag weer voor u klaarstaan. Het zal u niet ontgaan zijn dat het de laatste jaren wat drukker geworden is in de praktijk. Er is heel wat zorg vanuit het ziekenhuis overgeheveld naar de eerste lijn (oftewel de huisartsenzorg), en deze trend zal zich de komende jaren nog wel voortzetten. Wij zijn mede om die reden voorzichtig aan een verbouwing aan het denken. Wordt vervolgd!

Hartelijke groet, namens het hele team,

Walter Bouwmans & Petra Peek, huisartsen