Praktijknieuws – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Middenmeer – Middenmeer
Oester 31 1775 JH Middenmeer Tel:0227-501456 0227-502959
Header afbeelding

Praktijknieuws

Opleidingspraktijk

Petra Peek en Walter Bouwmans zijn trots op het feit dat wij een opleidingspraktijk zijn waar nieuw personeel voor de zorg wordt opgeleid. Zoals u wellicht weet zijn er personeelstekorten in de zorg. Gelukkig hebben wij in Middenmeer altijd nog goed personeel kunnen vinden, maar dit hebben wij ook te danken aan het feit dat praktijken hen hebben willen opleiden.

Wij hebben momenteel (okt’23) Claudia Nannes als stagiaire doktersassistente, naast haar werk als apothekersassistente.

Ook hebben wij als huisarts in opleiding: drs. Floor Mooij (werkzaam bij ons van maart ’23 – feb ’24)


Videobellen in de praktijk:

U kunt telefonisch bij de assistente vragen om een videobelconsult; de huisarts zal u dan omstreeks de start van het afgesproken tijdstip een link e-mailen waarmee de videobelverbinding tot stand wordt gebracht. Het werkt doorgaans ook via tablet of smartphone. Wij maken gebruik van Teams.


Betreft: vitamine D wordt per 1-1-2023 niet langer vergoed door de zorgverzekeraar

Middenmeer, 11-10-2022

Hierbij willen wij u informeren over de vergoeding van vitamine D in 2023. Vanaf 1 januari 2023 zal vitamine D (tabletten, capsules, druppels of het combinatiemiddel met vitamine D én calcium) niet meer vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Dit is landelijk overheidsbeleid waar wij niets aan kunnen veranderen.

Wie via ons vitamine D geleverd krijgt, wordt dringend verzocht ons z.s.m. door te geven of het nog gewenst is vanaf januari 2023 deze van ons te krijgen.

Als wij niets van u horen zijn wij genoodzaakt de vitamine D recepten stop te zetten (we kunnen u niet ongevraagd kosten aanrekenen).

  • Ik haal vanaf 01-01-2023 mijn vitamine D zonder recept bij supermarkt of drogist. Ik neem even contact op met de praktijk over de aanbevolen dosis of reken deze zelf om*
  • Ik wil graag mijn vitamine D via de praktijk geleverd blijven krijgen. Ik ben op de hoogte van het feit dat ik hiervoor kosten zal moeten vergoeden. Wat de kosten hiervan zijn, wordt pas vanaf 2023 duidelijk. Gemiddeld is dit ongeveer tienmaal zo duur (zie hieronder).

Mail ons uw keuze (apotheekmiddenmeer@zorgring.nl), verstuur een e-consult hierover, of download de brief “2022 vitamine D brief aan patienten met keuzestrook” en lever deze ingevuld uiterlijk 1 december 2022 bij ons in. Hoe eerder, hoe liever, want wij moeten tientallen recepten gaan wijzigen hierdoor.

Vitamine D is als zelfzorgmiddel in de vrije verkoop (bijv. via drogist) verkrijgbaar vanaf gemiddeld € 7,30 per patiënt per jaar. Wanneer gekozen wordt voor een receptgeneesmiddel, zijn de kosten van gemiddeld € 79 euro per persoon per jaar (met nogal wat variatie hierin afhankelijk van het precieze middel.)

*Zelf doseringen vitamine D omrekenen: 400 IE (=eenheden) komt overeen met 10 microgram.


 

Bereikbaarheid en de balie

(05-08-2022)

Door de toenemende drukte van vragen aan onze balie komt de assistente niet meer goed toe aan de essentiële werkzaamheden in de apotheek, zoals het verwerken van alle bestellingen en het uitvoeren van de noodzakelijke controles. Hierdoor moeten wij helaas het afhalen van medicatie beperken tot de middaguren van 13:30 – 17:00 uur. Uitzonderingen hierop zijn wanneer medicatie door de arts op het spreekuur wordt voorgeschreven én er een medische noodzaak is dat deze medicatie zo spoedig mogelijk wordt gestart. In dat geval kan nog steeds rechtstreeks vanuit het spreekuur medicatie worden opgehaald. Tevens zijn wij bezig met het inrichten van een kluizensysteem waardoor in de toekomst (hopelijk dit najaar) ook tussen 8:00 – 13:30 uur bestelde medicatie kan worden afgehaald.

We willen natuurlijk ook de wachttijden aan de balie kort houden. Hiervoor willen we u vragen, om inhoudelijke vragen zoveel mogelijk telefonisch te stellen of via het patiëntenportaal. De balie-assistente kan zich dan toeleggen op de apotheek / het uitgeven van medicatie. Het maken van afspraken via de balie moeten wij helaas ontmoedigen om bovengenoemde redenen.

Voor vragen over uw medicatie, herhaalbestellingen, én het maken van afspraken, verwijzen wij u graag naar de mogelijkheden van het patiëntenportaal of de telefoon. Hierbij kan het zijn dat u in de wacht komt, helaas is de zorgvraag momenteel groter dan voorheen en bent u niet de enige die een beroep op ons doet. Voor spoedgevallen blijft de mogelijkheid om tussen 8 en 17 uur menukeuze 1 te kiezen, u wordt dan snel te woord gestaan.


 

Update coronavaccinaties via huisarts:

07-12-2021

NB: wij hebben geen actieve rol meer in de coronavaccinatiecampagne. Dit verloopt geheel via de GGD. Een uitzondering hierop vormden de zorgboerderijen en enkele niet-mobiele thuiswonende 80+ers voor hun 3e prik. Voor toekomstige prikken weten wij nog niet hoe het gaat lopen.


 

Associatie Petra Peek en Walter Bouwmans // personele bezetting // blik op de toekomst

Vanaf 1 juli 2021 is mw. Petra Peek medepraktijkhouder geworden van onze praktijk. Dat betekent dat zij zich nu officieel voor de lange termijn gevestigd heeft en samen met Walter Bouwmans verantwoordelijk is voor de geleverde zorg. Petra en Walter zijn zeer verheugd over hun samenwerking. De toekomst van de huisartsenzorg en de apotheekzorg dichtbij de mensen in Middenmeer kan hierdoor met continuïteit en persoonlijke aandacht worden voortgezet. Tegenover de associatie met Petra Peek staat het vertrek van mw. Dominique Bouwmans, jarenlang een dragende kracht, die haar managementtaken nu aan Petra overdraagt en zich volledig op haar andere carrière gaat toeleggen. Wij zijn haar enorm dankbaar voor haar werk achter de schermen, de stabiliteit die er mede dankzij haar was in de jaren tijdens en na het vertrek van Ralph Koeleman als huisarts in Middenmeer, en nu in de samenwerking met Petra.

Wij werken nog steeds conform de landelijke richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap en volgen ook de adviezen van de Landelijke Huisartsenvereniging wat betreft de organisatie van de zorg. Daarin is het toekomstbeeld verwerkt dat iedere patiënt in principe één vaste dokter heeft, maar dat deze ook een tweede dokter persoonlijk leert kennen. Kent u één van ons nog niet en heeft u die behoefte wel, dan nodigen wij u van harte uit voor een kennismakingsgesprek.

Ook dokter Wendeline Alderlieste is nog steeds twee dagen in de week voor ons werkzaam, en tot medio september hebben wij ook dokter Esther van Vlaanderen nog bij ons werken.

Vanaf september 2021 krijgen wij Iris Brinkman (voormalig invalster als praktijkondersteuner) in de praktijk als verpleegkundig specialist in opleiding.

Wij hebben daarnaast recent afscheid genomen van praktijkondersteuners Wendy Brems (GGZ) en Jessica Keizer (Jeugd), die wij zeer erkentelijk zijn voor hun goede zorgen. Elise Lieshout was de nieuwe POH Jeugd maar zij gaat ons na 7 juli helaas weer verlaten; wij weten nog niet wie haar gaat opvolgen. Jèsica Harkes is onze nieuwe praktijkondersteuner GGZ en intussen al volop aan het werk.

Van het vaste team kent u allen wellicht Jolien, José, Christa, Laura (inmiddels ook spreekuurondersteuner, en in verwachting!), Paulien en Esmiralda, waarbij de laatstgenoemde aankomende herfst ook in vaste dienst komt en naast haar werk als apothekersassistente ook de opleiding tot doktersassistente gaat volgen, en Marloes Kok, onze praktijkverpleegkundige, die een aanvullende opleiding ouderenzorg gaat volgen dit najaar.

Zoals u ziet, een heel team van kundige medewerkers die elke dag weer voor u klaarstaan. Het zal u niet ontgaan zijn dat het de laatste jaren wat drukker geworden is in de praktijk. Er is heel wat zorg vanuit het ziekenhuis overgeheveld naar de eerste lijn (oftewel de huisartsenzorg), en deze trend zal zich de komende jaren nog wel voortzetten. Wij zijn mede om die reden voorzichtig aan een verbouwing aan het denken. Wordt vervolgd!

Hartelijke groet, namens het hele team,

Walter Bouwmans & Petra Peek, huisartsen